Hero top pagina
 • Start
 • Club Info
 • Bestuur en Commissies
 • Mededelingen Bestuur

In Memoriam Eddie Keep

In Memoriam Eddie Keep

In Memoriam: Eddie Keep

Ons bereikte het verdrietige bericht dat op 27 juli 2020 ons ondersteunend lid Eddie Keep op 67 jarige leeftijd is overleden.

Eddie was ruim 44 jaar lid van onze club en heeft zich verdienstelijk gemaakt als leider van het toenmalig veteranen team. Eddie was een man op de achtergrond, een stille kracht die op zijn manier de zaken regelde. Een graag geziene gast op ons sportcomplex.

Ook stelde hij samen met Ben Hagreis voor velen jaren de boodschappenmand ter beschikking tijdens het wel bekende dartweekend. Nadat de veteranengroep stopte bleef Eddie de vereniging steunen en wij zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd.

Op vrijdag 31 juli 2020 tussen 18.30 en 19.00 uur is er gelegenheid om afscheid van Eddie te nemen en de familie op gepaste wijze te condoleren bij: In Pace Dela, Deurningerstraat 262, 7557 HM, Hengelo.

Wij wensen Gonny, Tom, Rob, Bart, partners, kleinkinderen en naasten heel veel sterkte.

Bestuur, leden en vrijwilligers,

BVV Borne

Clubhuis vanaf donderdag 2 juli weer geopend

Clubhuis vanaf donderdag 2 juli weer geopend

Vanaf woensdag 1 juli mogen de clubhuizen van de sportverenigingen de deuren weer openen.

Zo zal ook onze huiskamer “De Stoep” vanaf donderdag 2 juli weer geopend zijn.

Wel geldt nog steeds dat iedereen de RIVM-richtlijnen dient na te leven. Concreet voor je bezoek aan de kantine betekent dat:

• Als je verkouden bent of griepverschijnselen hebt; blijf thuis en kom niet.

• Was bij binnenkomst grondig je handen.

• Betaal zoveel mogelijk contactloos

• Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden, tenzij personen uit één huishouden. Dat geldt zowel binnen als op het terras

• Gebruik de aangegeven looproute. Via de hal naar binnen, via terrasdeur en kleedkamersdeur naar buiten.

• Op het terras en in de kantine mag je alleen zitten, niet staan.

Het bestuur is natuurlijk blij dat we weer gebruik kunnen maken van ons clubhuis, maar is er ook van doordrongen dat we daarbij zeer serieus met de richtlijnen om moeten gaan. We doen dan ook een beroep op alle leden die ons clubhuis bezoeken om zich aan de genomen maatregelen te houden.

Ook de kleed-douche gelegenheden mogen weer gebruikt worden, hier geldt ook de 1,5 meter afstand in acht genomen moet worden. Dus bij drukte, wacht even tot er ruimte is en ga dan de kleedkamer binnen.

De looproutes in het clubhuis en de kleedkamers zijn duidelijk aangegeven.. Ook de tafels en stoelen zowel binnen als op het terras zijn op 1.5 meter afstand van elkaar neergezet. Laat deze op de plaats staan.

Het bestuur is voornemens om, bij voldoende belangstelling de gehele zomerperiode het clubhuis op de donderdagen 19.30 tot 23.30 uur en op de zondagen 10.00 tot 14.00 uur open te houden.

Drie en halve maand is onze huiskamer gesloten geweest, eindelijk weer open. Wij zijn er blij mee en we hebben nogmaals een dringend verzoek aan alle leden om zich aan de regels te houden. Help het barpersoneel en de vereniging door je hieraan te houden.

Tot ziens in ons clubhuis

Erelid Dick Kers overleden

Erelid Dick Kers overleden

In Memoriam:

Dick Kers

Op vrijdag 29 mei 2020 is ons erelid Dick Kers op 75 jarige leeftijd overleden.

Geboren aan de PH-weg waar BVV Borne haar legendarische successen behaalde, werd Dick op 7 jarige leeftijd lid van de club.

Naast het voetballen ondersteunde hij reeds op jonge leeftijd zijn vader met het rondbrengen van de wedstrijd kaarten die de spelers kregen als uitnodiging voor de te spelen wedstrijd. Toen hij zijn vader attendeerde op het feit dat er bij 1 elftal 2 rechtsbuitens opgesteld stonden, zei deze als ik er reserve opzet dan komen ze niet.

Één van de anekdotes die Dick mij verteld toen ik afgelopen donderdag bij hem op bezoek was om afscheid te nemen.

Dick was een Borne man in hart en nieren, die het belang van de club hoog in het vaandel had staan. Niet alleen dat hij 27 jaar in het bestuur heeft gezeten als wedstrijdsecretaris onder de voorzitters Hagreis, Slettenhaar, Borrink en Runhart, maar ook de vele andere functies.

Clubhuisdiensten samen met Roos, Toernooiorganisatie, Scheidsrechter, Grensrechter bij jeugdteams en vele jaren bij het 1ste, , hulp bij allerlei evenementen en voor een hele lange tijd (in 2 termijnen) terreinknecht, waarmee hij nog de regionale pers haalde “Dick Cerice, Maitre du Terrain”.

Tot nu was Dick consul van onze club, ook een functie die hij tientallen jaren heeft vervult. Voor zijn vele werkzaamheden werd Dick in 1992 benoemd tot Lid van Verdienste en in 2004 tot Erelid.

Dick was een voorbeeld van betrokkenheid bij de club. Door dik en dun in goede en slechte tijden hij was er altijd en je kon altijd een beroep op hem doen.

Dick was voor mij en voor vele Borne leden een voorbeeld van clubliefde, er zijn als het nodig is. De ontmoeting donderdag was verdrietig, maar bovenal bijzonder, blij dat ik afscheid heb kunnen nemen van deze zeer bijzonder clubman. We zullen hem ontzettend missen.

We wensen Iwan, Sinaida, Halvar, partners, kleinkinderen en naasten van Dick heel veel sterkte.

Namens het bestuur,

Bert Bosman

Bvv Borne Corona trainingsschema 16-05-2020

Bvv Borne Corona trainingsschema 16-05-2020

 

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

Borne 1

x

x

x

20:30-21:30
1B L/R

x

x

x

Borne 2

x

x

x

20:30-21:30
1A L/R

x

x

x

Borne 3

x

x

x

x

20:00-21:00
1A L/R

x

x

Borne 4

x

x

x

19:15-20:15
1A L/R

x

x

x

Borne 5

x

x

x

x

20:00-21:00
1B L/R

x

x

Borne 45+

x

x

x

19:15-20:15
1B L/R

x

x

x

Dames 1

x

20:30-21:30
1A L/R

x

x

x

x

x

Dames 30+

x

20:30-21:30
2A L/R

x

x

x

x

x

Active

x

x

x

 

x

x

14.00-16.00

keeperstrainers

x

x

x

18:00-19:00
2A R

x

x

x

Jo19-1

x

19:15-20:15
1B L/R

x

x

x

x

x

Jo17-1

x

x

19:15-20:15
1B L/R

x

x

x

x

Jo15-1

x

18:00-19:00
1B L/R

x

x

x

x

x

Jo15-2

x

x

x

x

x

11:30-13:00
1A L/R

x

Jo13-1

x

x

x

x

18:00-19:30
1B L/R

x

x

Jo13-2

x

18:00-19:00
1A L/R

x

x

x

x

x

Jo11-1

18:00-19:00
1B R

x

x

x

x

x

x

Jo11-2

x

x

18:00-19:00
1B L

x

x

x

x

Jo10-1

18:00-19:00
1A R

x

x

x

x

x

x

Jo10-2

18:00-19:00
1B L

x

x

x

x

x

x

Jo10-3

18:00-19:00
1A L

x

x

x

x

x

x

Jo9-1

x

x

18:00-19:00
1A L

x

x

x

x

Jo9-2

x

x

18:00-19:00
1A R

x

x

x

x

Jo8-1

x

x

x

18:00-19:00
1A L

x

x

x

Jo8-2

x

x

x

18:00-19:00
1A R

x

x

x

Jo7-1

x

x

x

x

x

10:00-11:00
1B R

x

Jo7-2

x

x

x

x

x

10:00-11:00
1B  L

x

Jo7-3

x

x

x

x

x

10:00-11:00
1A R

x

Jo7-4

x

x

x

x

x

10:00-11:00
1A L

x

kabouters

x

x

x

x

x

10:00-11:00
1A L

x

 

Rob

Sven

Bert/Jan

Rob

Maarten

Sven

 

 

Complex BVV Borne verrijkt met Pannakooi van serieuze omvang

Complex BVV Borne verrijkt met Pannakooi van serieuze omvang

Nu de trainingen langzaam weer op gang komen, kan het de bezoekers van ons sportpark niet ontgaan, dat er een nieuwe blikvanger bij de entree geplaatst is. De oude pannakooi was aan vervanging toe en daarvoor is nu een heus minivoetbalveldje in de plaats gekomen. De nieuwe pannakooi beslaat maar liefst 100 vierkante meter en is geheel in het vertrouwde Geelzwart uitgevoerd. Momenteel wordt de bestrating rondom de kooi afgewerkt en binnenkort zal ook de vloer in de pannakooi worden voltooid.

Van de voorzitter (4)

Van de voorzitter (4)

Het opstarten van de trainingen voor de jeugd verloopt voorspoedig en zonder problemen. Een compliment voor betrokkenen die ervoor zorgen dat dit allemaal soepel gaat en voor de ouders die zich netjes aan de regels houden van afzetten en ophalen van hun kroost.

Van de voorzitter (3)

Van de voorzitter (3)

Beste leden,

De maatregelen die het kabinet genomen heeft om de verspreiding van het coronavirus te minderen lijken hoogstwaarschijnlijk te werken. Dit houdt beslist niet in dat de volgende maand het werkbare- en sociale leven weer in volle hevigheid zal losbarsten, het is en wordt een proces van de lange adem.

Respect voor de mensen in beroepen die ervoor zorgen dat wij voor zover mogelijk de noodzakelijke dagelijkse zaken kunnen doen. Respect en een diepe buiging voor de mensen in de zorg die met risico voor eigen gezondheid de mensen die getroffen zijn door het virus er weer bovenop proberen te krijgen. Zelf kunnen we in belangrijke mate mee helpen om de verspreiding van het corona virus te minderen, hou je aan de maatregelen, hoe eerder zal het “normale” leven er weer zijn.

Een flinke uitdaging om de zaken niet alleen op korte maar vooral ook langer termijn voor elkaar te krijgen. Daar hebben wij uw begrip en hulp voor nodig. BVV Borne is een familie club en club die meer is dan alleen voetbal. Een plek om te sporten. te ontmoeten, te ontspannen en om samen BVV Borne te zijn. Dit alles missen we op dit moment.

Voetballers kunnen hun hobby niet meer beoefenen, de trainingen, wedstrijden en de gezellige derde helft. De overige leden en supporters mogen ook niet meer op het complex komen, ze missen hun wekelijks uitje en de saamhorigheid. Bestuur en commissieleden moeten een manier vinden om de problemen die door de maatregelen ontstaan zowel op korte als langer termijn het hoofd te bieden. Uitdagingen te over.

Voor zover het bestuur het nu kan bekijken zullen er dit seizoen geen activiteiten op ons complex meer plaats vinden. De vaste lasten lopen wel door terwijl we behoorlijk wat inkomsten gaan missen. Maart , April, Mei en Juni zijn normaal gesproken maanden waarin de clubkas behoorlijk gespekt wordt. Met name de kantineopbrengst is, zoals bij veel verenigingen, een belangrijke pijler onder onze financiële huishoudingen en die valt totaal weg. Wat activiteiten betreft is inmiddels besloten dat de Avond4daagse die begin juni zou plaats vinden niet door gaat. Ook de toernooien gaan niet door.

De sponsorinkomsten vallen op dit moment weg. Deze sponsoren, waarvan velen ons al jaren steunen, hebben op dit moment een hele moeilijke tijd en moeten alle zeilen bij zetten om zelf het hoofd boven water te houden, wij roepen u op om hen te steunen.

Het wordt vooral financieel een hele zware tijd. Naast de crisisbijdrage die we van de Overheid en eventueel van de KNVB ontvangen is de bijdrage van de contributie voor de komende maanden van essentieel belang voor de club. We zullen deze dan ook de komende maanden blijven innen. Indien uzelf door de huidige situatie in problemen dreigt te komen neem dan contact op met onze leden administratie. We vinden beslist een oplossing.

De ontstane problemen voor de club staan natuurlijk niet in verhouding met wat er op dit moment in Nederland en de rest van de wereld gebeurd. Dan is voetbal maar een bijzaak. Wel voor heel veel mensen een belangrijke bijzaak.

Al meer dan 100 jaar is het credo van onze club :”Het moet” “Het kan” “Het zal”. BVV Borne is een club die dit aankan, waarvan de leden straks, als alles weer iets normaler wordt, de schouders eronder zullen zetten. We rekenen op jullie steun en begrip.

Blijf gezond en let op elkaar !

BVV Borne een club. Nee, BVV Borne een bijzondere club.

Bert Bosman

Van de voorzitter (2)

Van de voorzitter (2)

Hoogstwaarschijnlijk zullen de maatregelen die nu genomen zijn om de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen nog wel een behoorlijke tijd aan houden.

Een vreemde tijd waar onze accommodatie, op het fantastische werk van de dames van alternatieve voedselbank na, er verlaten bij ligt. Wie een maand geleden had gezegd dat we een paar weken, laat staan een paar maanden, elkaar niet zouden zien hadden we voor gek verklaard.

Een bizarre tijd waarin wij als club, maar ook jullie als leden de verantwoording nemen om je zelf, je naasten en de medeburgers zoveel mogelijk te beschermen om het virus niet verder te verspreiden.

Gezondheid is het belangrijkste en als daar dan bij hoort dat we tijdelijk, hoe lang dan ook, elkaar niet kunnen ontmoeten dan moeten wij ons daar bij neerleggen en uitzien naar de tijd dat we weer samen kunnen komen om van het voetbalspel en alles wat daar mee samen hangt te genieten.

Om wat contact te houden zal vanaf vandaag regelmatig een stukje “uit de oude doos” op de site en facebook geplaatst worden. In 2012 met ons 100 jarig bestaan zijn er het gehele jaar door artikelen uit het roemruchte verleden van onze club verschenen. Deze worden nogmaals geplaatst.

Het zou leuk zijn als we ook van jullie stukjes of foto’s uit het verre of korte verleden zouden krijgen om deze met de leden te delen. Doe je best, ik laat me verrassen

Bert Bosman

Van de voorzitter

Van de voorzitter

Beste leden.

Een vreemde tijd, een tijd waarin de onzekerheid over van alles de bovenhand heeft en dat is juist waar de meeste mensen een hekel aan hebben onzekerheid. De normale gang van zaken, naar je (vrijwilligers) werk, je sport of hobby gaan is op eens weg. Ook voor de meesten van ons meerdere keren per week de gang naar het voetbalveld, dat is er even niet.

De maatregelen zijn nodig en wie weet zullen ze nog strakker worden. Dit virus mag niet onderschat worden en heeft al aangetoond dat het voor heel veel mensen nare gezondheidsklachten en nog erger kan veroorzaken. Houdt je aan de maatregelen die door de overheid en deskundigen worden gesteld, dit niet alleen voor je eigen bestwil maar vooral ook voor je naasten en medelanders.

Het sportpark is gesloten, maar toch vindt er in ons clubhuis een activiteit plaats. Na sluiting van de voedselbank in Borne heeft een groep BVV Borne dames de handschoen opgepakt om de mensen die het minder hebben te helpen. Stacey Bosman heeft gevraagd om onze accommodatie tijdelijk te gebruiken voor opslag van de aangeboden spullen en het te verstrekken aan de mensen die het nodig hebben. De adviezen van de regering ter voorkoming van de verspreiding van het corona virus worden daarbij strikt in acht genomen

Het aanbod van artikelen is gigantisch , na een oproep op facebook hebben diverse winkels en particulieren goederen geleverd en zijn er donaties binnen gekomen. De dames hebben pakketten gemaakt en deze de afgelopen week verstrekt. Een fantastisch initiatief welke al veel in het nieuws is geweest en dat door zeer veel mensen gesteund wordt. Klasse dames.

Vorig weekend een zeer geslaagde compost/potgrond actie waar veel leden waaronder veel jeugdleden geholpen hebben. Een actie die na 30 jaar nog springleven is en die aantoont dat er bij onze club veel leden zijn die de handen uit de mouwen willen steken, Ook hier voor en zeer grote pluim.

Alles lijkt bijna zo vanzelfsprekend, dat je het bijzondere af en toe niet meer ziet. Laten we in deze onzekere tijd deze bijzonderheden koesteren en er trots op zijn.

Ik hoop jullie binnenkort weer op onze accommodatie te ontmoeten.

BVV Borne een club. Nee, BVV Borne een bijzondere club.

Bert Bosman

Coronavirus: Sportpark dicht en Waarderingsavond 20 maart uitgesteld

Coronavirus: Sportpark dicht en Waarderingsavond 20 maart uitgesteld

Naar aanleiding van de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan heeft het bestuur van de BVV Borne besloten om de accommodatie tot 6 april te sluiten.

Naast de door de KNVB afgelaste wedstrijden kan er dus ook niet getraind worden en zal het clubhuis gesloten zijn.

De waarderingsavond die op vrijdag 20 maart gehouden zou worden gaat niet door. Voor deze avond zal later in het seizoen een datum gezocht worden.

We hopen en verwachten begrip voor deze uitzonderlijke situatie en houden jullie voor zover nodig op de hoogte van eventuele nieuwe ontwikkelingen.

Namens het bestuur:

Bert Bosman

Waarderingsavond vrijdag 20 maart 2020

Waarderingsavond vrijdag 20 maart 2020

De vrijwilligers van de club zijn onmisbaar, zij zorgen ervoor dat er gevoetbald kan worden, dat ons prachtige clubhuis geopend is en dat onze accommodatie er perfect uitziet. Enkele voorbeelden, er zijn heel veel leden die helpen bij de werkzaamheden die er zo zijn.

Daarom ook dit jaar weer een waarderingsavond voor de leden die op welke manier dan ook dit seizoen een bijdrage hebben geleverd aan het verenigingsleven van onze club.

Commissieleden, clubhuis medewerkers, trainers, leiders, klussenploeg etc, we willen u op deze avond graag bedanken voor uw inzet. Het clubhuis is geopend vanaf 19.30 uur

Aanvang van de avond 20.00 uur met een warm en koud buffet, dus bewaar uw trek voor deze avond en kom op tijd. Daarna gezellig samen zijn

De muziek wordt deze avond verzorgd door DJ Erwin. We maken er net als de afgelopen jaren weer een bijzonder gezellige avond van.

Omdat we voldoende eten willen bestellen verzoeken wij u om zich aan te melden op: (met vermelding aantal personen): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Namens het bestuur: Bert Bosman

In Memoriam Toon van Engelen

           In Memoriam Toon van Engelen

IN MEMORIAM

Op 7 februari 2020 is overleden ons Lid

Toon van Engelen

Toon werd in 1980 lid van onze club en ontving in 2009 de zilveren speld voor zijn 25 jarig lidmaatschap.

Hij was altijd bijzonder betrokken bij de club en heeft vele jaren middels shirt en bord sponsoring de vereniging gesteund.

Met name zijn inzet voor het realiseren van de nieuwe tribune in 1992 heeft bijzonder veel indruk gemaakt.

Voor de ondersteuning die hij de club vele jaren heeft gegeven zijn wij hem bijzonder dankbaar

Wij wensen Kitty, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Toon rust in vrede

Bestuur, leden en vrijwilligers BVV Borne

Kanjers Grote Clubactie 2019

Kanjers Grote Clubactie 2019

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden ook de jeugdleden die de meeste Grote Clubactie loten hadden verkocht beloond voor hun bijzondere prestatie.

Er werden dit jaar maar liefst 1475 loten verkocht wat een opbrengst van euro 3540 opleverde.

Winnaars Grote Clubactie

1) Jens de Wal 50 loten

2) Joy de Jonge – 49 loten

3) Xavi Broekate en Lotte Gerrits 32 loten.

Het jeugd team dat het best heeft verkocht is de JO 09-1, Zij verkochten  een totaal van 167 loten een gemiddelde van meer dan 20 loten per speler. Dit team kreeg een waardebon die gebruikt kan worden voor een teamuitje of de seizoensafsluiting.

Jubilarissen gehuldigd tijdens Nieuwjaarsreceptie

Jubilarissen gehuldigd tijdens Nieuwjaarsreceptie

Tijdens de druk bezocht traditionele nieuwjaarsreceptie 2020 op de eerste dag van het jaar zijn de leden die het komende jaar hun jubileum vieren in het zonnetje gezet.

Zij ontvingen uit handen van voorzitter Bert Bosman het schitterende glazen beeldje met BVV Borne logo.

60 jaar lid: Henk Eleveld, Jan Bosch, Martin Dijks en Rudy Hartkamp.

25 jaar lid: Arend Baas, Herman Beltman, Tim Huigen, Joost Rensen, Sander Toebes en Wesley Assink.

Helaas konden niet alle jubilarissen aanwezig zijn, zij zullen op een later tijdstip het beeldje ontvangen

BVV Borne, Sportpark 't Wooldrik 't Wooldrik 6, 7621 AH Borne Clubhuis de Stoep, Telefoon 074-2663900, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.