Hero top pagina

Versoepeling corona maatregelen

Versoepeling corona maatregelen

De maatregelen tegen de verspreiding van het corona virus wijzigen per week. Gelukkig gaat het de goede kant op en kan het kabinet de regels wat losser maken.

Als bestuur zijn we zeer content hoe de gang van zaken tot op dit moment is. Alle elftallen trainen weer (1 keer in de week) en iedereen houdt zich aan de protocollen die er zijn. Afgelopen week hebben we besloten dat we tot eind juni dit trainingenschema op deze manier gaan voortzetten.

Wederom zijn door het kabinet de verschillende coronamaatregelen afgeschaald, vanaf 1 juni hoeft alle jeugd t/m 18 jaar tijdens de trainingen geen 1,5 meter afstand meer te houden van elkaar. We willen wel benadrukken dat het van groot belang is dat iedereen de protocollen en richtlijnen blijft naleven, voor alle overige voetballers geldt de 1,5 meter afstand nog wel.

We moeten ons allemaal strak aan regels blijven houden, want we willen geen terugval. Niet voor de gezondheid en niet voor de sport. Voor iedereen blijft gelden: geen wedstrijden, geen toeschouwers, geen gebruik van clubhuis, kleedkamers en douches.

Ook werd door premier Rutte bekendgemaakt dat sportkantines al op 1 juli open mogen, in plaats van de 1 september die eerder was vastgesteld. Er is wel een voorbehoud: als er weer een grote piek komt in het aantal coronapatiënten, kan de maatregel worden teruggedraaid.

De komende periode worden de richtlijnen voor openstelling verder uitgewerkt. Zodra hierover meer bekend is, zullen we jullie informeren over de mogelijkheden die er voor onze club zijn.

Namens het bestuur.

Bert Bosman

Dreamteam AVB naar andere locatie.

Dreamteam  AVB naar andere locatie.
Half Maart werd de voedselbank van de één op de andere dag gesloten. Een groep dames o.l.v. Stacy Bosman wist binnen “no time” een alternatieve voedselbank op te zetten, om gezinnen te helpen die het moeilijk hadden. Het bestuur steunde dit initiatief en stond toe dat onze commissiekamer en kleedkamers gebruikt mochten worden voor het opslaan van goederen en het inpakken van de pakketten. De vele enthousiaste sponsoren van dit initiatief konden op de woensdagen de artikelen afleveren en al zeer snel waren 2 kleedkamers gevuld met houdbare artikelen. In de commissiekamer en hal werden de pakketten samengesteld. Op de vrijdagen werd dit aangevuld met vers artikelen en ’s middags konden de deelnemers de pakketten op de parkeerplaats afhalen en voor wie niet kon halen werden de pakketten zelfs aan huis gebracht. Het initiatief haalde zelfs de landelijke televisie in het programma “Danny op straat”. Het aantal gezinnen die geholpen werden liep snel op van 20 in het begin tot 85 in de laatste weken. De voedselbank is inmiddels weer geopend en de dames hebben besloten om het initiatief door te zetten. Er zijn nog behoorlijk wat gezinnen die “nog” geen gebruik kunnen maken van de voedselbank en die toch ondersteuning nodig hebben. Inmiddels heeft het Dreamteam voor deze alternatieve voedselbank een ander locatie gevonden. Het pand waar de kringloop in zat aan de Bornerbroeksestraat is door de Fam. Mijnhardt beschikbaar gesteld voor dit initiatief. Afgelopen week hebben de dames alles verhuis naar dit pand. Een groot compliment voor de Dames, die zich het lot van de mensen die nodig hebben aangetrokken hebben, we zijn blij dat we als BVV Borne hebben kunnen helpen en het sociale gezicht van onze club hebben kunnen laten zien. Ook een groot compliment voor de sponsoren die de dames wekelijks hebben geholpen en nog helpen en de familie Mijnhardt die het pand belangeloos beschikbaar hebben gesteld. We wensen Stacy, Marloes, Joyce, Britt, Lotte, Carol en Laura veel succes met dit schitterende initiatief. Namens het bestuur. Bert Bosman

Jeugd morgen weer op het veld

Jeugd morgen weer op het veld

Vanaf deze week (4 mei)zal de jeugd weer gaan trainen op ons complex. In goed onderling overleg hebben we met de trainers besproken wat de mogelijkheden zijn en naar aanleiding daarvan de eerste planning gemaakt.

Omdat er ook voor de komende weken wijzigingen verwacht worden zullen we wekelijks bekijken of het schema en/of de maatregelen aangepast moeten worden.

Voorlopig training schema voor de jeugd.

Maandag 18.00 – 19.00 JO11-1, JO10-1, 2 en 3

Dinsdag 18.00 – 19-00 JO13-2 en JO15-1

Woensdag 18.00 – 19.00 JO09-1, 2 en JO11-2

Donderdag 18.00 – 19.00 JO08-1 en 2

Vrijdag 18.00 – 19.00 JO13-1

Zaterdag 10.00 – 11.00 JO071, 2, 3 , 4 en Kabouters

Zoals eerder gemeld zijn er diverse maatregelen genomen ter voorkoming van de verspreiding van het corona virus. Wij vragen nogmaals uitdrukkelijk jullie hulp en medewerking in deze om alles zo goed en soepel mogelijk te laten verlopen.

Onderstaand de algemene regels, de veiligheid en hygiëne regels, de regels voor de trainers en begeleiders, voor de sporters en voor de ouders.

BVV Borne bepalingen en afspraken

1) De corona coördinator van BVV Borne is Sven Pieterson. Hij is het aanspreekpunt voor de gemeente en voor de jeugdleden of ouders van jeugdleden.

2) Tijdens de trainingen zal een toezichthouder aanwezig zijn, hij zal toezicht houden op naleving van de gemaakte afspraken en protocollen. De toezichthouder zal herkenbaar zijn en zijn aanwijzingen moeten worden opgevolgd.

3) Clubhuis en kleedkamers blijven gesloten.

4) AED en EHBO materiaal is bereikbaar

5) Het complex is verboden voor ouders van jeugdleden en overige leden.

6) Om te voorkomen dat de jeugdleden en de ouders die de kinderen wegbrengen met elkaar in contact komen wordt de ingang verplaatst naar de poort bij het begin van de parkeerplaats terwijl de uitgang bij het kassaruimte zal zijn.

Spelregels voor veiligheid- en hygiëne

 voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

 blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

 blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheids klachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;

 blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

 houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);

 hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

 ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;

 was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;

 was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;

 douche thuis en niet op de sportlocatie;

 vermijd het aanraken van je gezicht;  schud geen handen;

 kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis

Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers

 • kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;

 • bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt houdt 1,5 meter afstand ook onderling.

 • zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden;

 • zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen;

 • maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;

 • wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;

 • help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;

 • houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);

 • weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit

 • laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De kinderen moeten na afloop direct vertrekken;

 • laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan;

 • zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is;

 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

 • was of desinfecteer je handen na iedere training;

 • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;

 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

Voor sporters

 • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);

 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;

 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

 • kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;

 • reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;

 • kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;

 • kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;

 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;

 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en toezichthouder,

 • sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;

 • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;

 • verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

Voor ouders en verzorgers

 informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;

 stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;

 meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/ sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;

 breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;

 breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;

 breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/ of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;

 breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

 reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;

 breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;

 als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);

 kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie; Kinderen afzetten bij de poort bij het begin van de parkeerplaats

 volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;

 direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is. Kinderen ophalen bij de poort bij het kassahok.

Trainingen jeugd bij BVV Borne vanaf 4 mei

Trainingen jeugd bij BVV Borne vanaf 4 mei

Zoals eerder gemeld is in het verlengde van de voorzichtige herstart van het onderwijs, is het voor jeugd ook weer toegestaan om georganiseerd en beheersbaar te gaan sporten.

Zo mogen kinderen tot en met 12 jaar van de overheid weer voetballen, waarbij ze niet per se de 1,5 meter afstand hoeven aan te houden. Voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar is dit ook toegestaan mits zij wél op 1,5 meter afstand van elkaar blijven.

Door NOC/NSF is in samenwerking met de VSG ( Vereniging Sport en Gemeenten) een corona protocol opgesteld waaraan een ieder zich dient te houden. BVV Borne heeft de gemeente laten weten akkoord te gaan met dit protocol en wil de trainingen voor de jeugd vanaf 4 mei weer gaan opstarten. Om grote groepen te voorkomen wordt er gespreid getraind worden op de maandag t/m de vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur en op de zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Alleen de O-19 jeugd traint op de donderdag van 19.30 tot 20.30 uur.

Het trainingsschema zal later deze week bekend worden gemaakt.

BVV Borne bepalingen en afspraken

De corona coördinator van BVV Borne is Sven Pieterson. Hij is het aanspreekpunt voor de gemeente en voor de jeugdleden of ouders van jeugdleden.

Tijdens de trainingen zal een toezichthouder aanwezig zijn, hij zal toezicht houden op naleving van de gemaakte afspraken en protocollen. De toezichthouder zal herkenbaar zijn en zijn aanwijzingen moeten worden opgevolgd.

Clubhuis en kleedkamers blijven gesloten.

AED en EHBO materiaal is bereikbaar

Het complex is verboden voor ouders van jeugdleden en overige leden.

Om te voorkomen dat de jeugdleden en de ouders die de kinderen wegbrengen met elkaar in contact komen wordt de ingang verplaatst naar de poort bij het begin van de parkeerplaats terwijl de uitgang bij het kassaruimte zal zijn.

Spelregels voor veiligheid- en hygiëne

 voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

 blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

 blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheids klachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;

 blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

 houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);

 hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

 ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;

 was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;

 was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;

 douche thuis en niet op de sportlocatie;

 vermijd het aanraken van je gezicht;

 schud geen handen;

 kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis

Het protocol NOC/NSF voor trainers, begeleiders en vrijwilligers en het protocol voor de jeugdleden en de ouders van jeugdleden zullen we deze week nog publiceren en aan de betreffende personen toe sturen.

De jeugd begint weer en we hopen dat de versoepeling van de regels doorzet en dat er na half mei nog meer mogelijk is. Met het correct uitvoeren van de regels zal dit allemaal wat meer voor de hand liggen. We verwachten jullie medewerking om het sporten van onze jeugd op een leuke manier op te starten.

Jeugd weer voorzichtig de voetbalvelden op.

Jeugd weer voorzichtig de voetbalvelden op.

De gisteravond door het kabinet aangekondigde stappen om de coronapandemie de baas te worden, bieden het eerste lichtpuntje om het amateurvoetbal weer op gang te brengen. In het verlengde van de voorzichtige herstart in het onderwijs, is het voor jeugd vanaf 29 april ook weer toegestaan om georganiseerd en beheersbaar te gaan sporten.

Zo mogen kinderen tot en met 12 jaar (ruim 300.000 KNVB-leden) van de overheid weer voetballen, waarbij ze niet per se de 1,5 meter afstand hoeven aan te houden. Voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar (bijna 275.000 KNVB-leden) is dit ook toegestaan mits zij wél op 1,5 meter afstand van elkaar blijven.

De verenigingen kunnen onder deskundige begeleiding voetbalactiviteiten voor de jeugd organiseren zoals trainingen en alternatieve voetbalvormen. Competities starten niet voor het najaar en de kantines en kleedkamers blijven voorlopig nog dicht.

Binnen de KNVB is een werkgroep bestaande uit verschillende disciplines al enige tijd bezig met de voorbereidingen. Nu er groen licht is om hiermee verder te gaan, worden voetbalvormen, trainingen, protocollen en tips (zoals het vaststellen van de beste route om groepsvorming tegen te gaan) verder ontwikkeld om de verenigingen, coaches en vrijwilligers straks goedbeslagen op weg te helpen en te ondersteunen door verenigingsadviseurs en technisch jeugdcoördinatoren.

Wanneer welke vereniging de deuren heropent voor de jeugd, is afhankelijk van de betreffende gemeente en de club. Deze week heeft de KNVB contact met de VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) en worden de verenigingen nader geïnformeerd.

BVV Borne zal daarna zo snel mogelijk laten weten aan de spelers, ouders, leiders, trainers en andere betrokkenen hoe we met de nieuwe maatregelen zullen en kunnen omgaan.

Uit de oude doos (1987)

Uit de oude doos (1987)

Feestvieren kunnen we bij de BVV Borne, elk lustrum werd wel iets georganiseerd en bij de officiële jubilea werd er flink uitgepakt,

in 1987 werd het 75ste jubileum gevierd Borne speelde op dat moment 4de klasse.

Verslag van de feestavond.

Op 13 maart 1987 was het weer groot feest in centrum De Bijenkorf i.v.m. het 75-jarige bestaan van de B.V.V. Borne. Om 20.00 uur opende de voorzitter Gerrit Runhart de feestavond en sprak over Borne, de club van vrienden die er op deze avond ongetwijfeld weer een geweldig feest van maken.

Die woorden werden meer dan bewaarheid want via een eerste optreden van Henk Kremer en Jan Oude Munnink, samen met een groep junioren, zat de stemming er meteen goed in. Zij zongen diverse Borne liederen van vroeger en nu, die door de zaal uit volle borst werden meegezongen.

Vervolgens de huldiging van 25 leden, die 25 jaar of langer lid zijn van de B.V.V., gevolgd door een prachtige show van de damesclub. Uitgedost als buitenlandse stervoetballers boden zij aan de B.V.V. te versterken.

Na een muzikaal intermezzo van het orkest Valley Gazelle was het de beurt aan de A-selectie. Verkleed als show-girls brachten zij een wervelende show, waar de zaal ook bij betrokken werd. De samenzang zorgde voor een enorm spektakel. Bert Bosman bood namens deze groep de cadeaus aan, die gekocht waren van de opbrengst van de onlangs gehouden fancy fair.

Nadien was er nog een optreden van Bets de Tukker en Ben Steneker. Na dit optreden kon er nog gedanst worden op de muziek van Valley Gazelle, die de Borne -mensen in verrukking bracht.

Gratis online inloopspreekuur!

Gratis online inloopspreekuur!

Nu het voetbalseizoen gedwongen tot zijn einde is gekomen kan het zijn dat u geen mogelijkheid heeft gehad om een bezoek te brengen aan het spreekuur geleid door Rowan Dobbe vanuit fysiotherapiepraktijk Topvorm Twente.

Rowan wil deze service voor u zo goed mogelijk laten doorlopen. Daarom biedt hij u de mogelijkheid om gebruik te maken van het gratis inloopspreekuur zoals u gewend bent, maar nu online!

Wanneer: elke maandag van 18.00 tot 19.00 uur.

Hoe werkt het: stuur een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met uw naam, achternaam en telefoonnummer en vermeld daarbij dat het om het inloopspreekuur gaat.

Verdere informatie volgt op moment van aanmelding

Uit de oude doos (van Clubhuis naar Huiskamer 1968 - 2020)

Uit de oude doos (van Clubhuis naar Huiskamer 1968 - 2020)

Bij het bladeren door de oude BVVers is er af een toe een déjà vu, zoals er bijvoorbeeld op dit moment (2010) zeer veel werk verzet wordt om in de zomermaanden de nieuwbouw en het opknappen van het clubhuis voor elkaar te krijgen. In 1968 was het niet anders, zoals bij veel clubs was tot dat moment voor de BVV Borne een café de plaats voor het gezellig samen zijn. Vanaf daar werd vetrokken bij uitwedstrijden en ook na de match ging men daar weer naar toe, ook de vergaderingen en met name de jaarvergadering werden daar gehouden. Tot die tijd was eerst café van de Laan aan de Prins Bernhardlaan en later café Landkroon aan de Stationsstraat de thuishaven van de BVV Borne.

In 1968 kreeg Borne de mogelijkheid om een eigen “houten” clubhuis te bouwen, een luxe voor die tijd. Een eigen clubhuis, met bestuursruimte en een ruime zaal waar alle activiteiten van de club konden plaats vinden. Net als nu werd er in de zomer van 1968 keihard gewerkt om dit Clubgebouw voor aanvang van de competitie af te krijgen. Op zaterdag 7 september werd, onder grote belangstelling het nieuwe clubhuis geopend door Burgemeester Bevers en jeugdlid Jan van Dael.

In 1975 verhuisde Borne naar het gemeentelijk sportpark ’t Wooldrik. Op dat moment speelden NEO en de Blauwwitters op die accommodatie, die verhuisden naar de overkant van de Twickelerblokweg naar allebei een eigen accommodatie. Het gebouw zoals we het nu kennen bestond uit 8 kleedkamers met in het midden een verkooppunt voor versnaperingen (tegenwoordig de hal)voor zowel het sportpark als het zwembad, dat op de plek van het huidige Heidelberg lag.

Deze horecaruimte had 2 ingangen zwembadzijde en sportparkzijde en vanaf het sportpark moest je via een trapje (stoep)naar binnen. Vandaar de naam van ons clubhuis “De Stoep” Één van de voorwaarden van verhuizing was dat Borne een clubhuis zou krijgen, en zo werden de 4 kleedkamers aan de linkerzijde van de horecaruimte omgebouwd tot clubhuis. Er waren nog voldoende kleedkamers, want bij veld 3 (huidige parkeerplaats van Smash en NEO, waren ook nog 4 kleedkamers, nu opslagruimte voor TV Smash

Het clubgebouw werd regelmatig verbouwd, door ruimte gebrek werden er steeds ruimtes bij aan gebouwd en het clubhuis dat we nu kennen is wel 2 keer zo breed als de oorspronkelijke ruimte. De laatste grote verbouwing was in 2010. Nieuwe kleedkamers, materiaalruimte, bestuurskamer en commissiekamer en het clubhuis werd totaal gerenoveerd. In 2019 werd het interieur van het clubhuis vernieuwd, onze clubhuis werd een huiskamer.

Modern, sfeervol en een plek waar je graag wilt zijn. Mooiste opmerking die we gehoord hebben van een willekeurige bezoekster. “Zo moet een clubhuis eruit zien”

(uit de BVVer augustus 1968)

Wanneer we de laatste maanden, de Prins Hendrikweg passeren, dan heerst er bij de ingang van ons voetbalterrein zaterdagsmorgens en door de week' s avonds een zeer grote bedrijvigheid. Er wordt gegraven, gemetseld, getimmerd, geschilderd, noem maar op, alle bouwvakarbeid en wat dies meer nodig is om een groot huis te bouwen, gebeurt daar. Hard, heel hard wordt er gewerkt, ook soms gelachen en even gezellig een kopje koffie of iets anders gedronken, maar dan staat de boog weer gespannen en wordt er serieus aangepakt.

Vele voorbijgangers blijven vaak nieuwsgierig staan en werpen verbaasde blikken op een groep actieve Geel - Zwartjes, die onder leiding van een vaste kern de bouw van een clubhuis voor "Borne" ter hand hebben genomen. Bewonderenswaardig is de ijver, werklust, voortvarend en...... handigheid en vakbekwaamheid, waarbij diverse leden allerlei gereedschappen en werktuigen weten te hanteren.

Handige jongens die Geel-Zwarte bouwvak - amateurs, veel vrije tijd opofferen voor hun club onder het motto:

“ GEEN WOORDEN, MAAR DADEN "

Vaak moet men passen en meten en overleggen, maar rustig gaat het werk door met een prachtige teamgeest. Bravo jongens, heel veel arbeid is er reeds verzet en nog is er steeds werk aan de winkel, maar juist de afwerking, de finishing touoh vraagt veel tijd en aandacht.

Op die leden die zich een dergelijke taak durven stellen kan "Borne" trots zijn, want zij zijn niet alleen de “bouwers" van vandaag, maar ook de "hoekstenen”' van vereniging. Verheugend is het, dat, geïnspireerd door het grote enthousiasme van de stuwende kerngroep er steeds meer leden, ok van buiten, hun diensten aanbieden en hun steentje tot de bouw bijdragen. Zo moet ook, niemand mag passief blijven.

Zo groeit ons clubhuis naar de opening.......

Jeha.

Uit de oude doos (voetbalvelden BVV Borne 1912-2020)

Uit de oude doos (voetbalvelden BVV Borne 1912-2020)

1912-1914

Het eerste veld lag, waar nu de wijk Stroom Esch ligt, achter “de Hoge Brug”, aan de Weerselosestraat. Deze velden waren niet mooi groen, maar bestonden voor het grootste deel uit zandgrond. Het nadeel van dit terrein was dat het bijzonder laag lag en daarom regelmatig onder water stond.

1914-1916

In 1914 vond reeds de eerste verhuizing plaats, en wel naar een weide aan de Azelosestraat, daar waar nu de Zijdestraat ligt. Dit veld deed niet alleen dienst als voetbalveld, maar ook de Bornse Rijvereniging gebruikte dit veld. De, in die tijd, bekende ritmeester, dhr. Flutz, gaf hier zijn lessen aan oa. Ir. Joh. Spanjaard, de gebr. Knuif en de Hulshofs.

1916-1919

Twee jaar later zorgde de eerste wereldoorlog ervoor dat wederom verkast moest worden, en ditmaal naar de Bornerbroeksestraat, ter hoogte van het Pannenkoekenhuis. Hier behaalde Borne enkele goede resultaten, zoals in het seizoen 1918/1919, waar het kampioen van de T.V.B. werd en promotie naar de N.V.B. maakte. Onder andere deze promotie maakte het noodzakelijk, weer een andere locatie voor onze voetbalclub te zoeken.

De eisen die namelijk gesteld werden aan velden van clubs uitkomend in de T.V.B., verschilde aan die van elftallen uitkomend voor de N.V.B. Daar waar de T.V.B. genoegen nam met een afgestoken heideveld of zandvlakte, daar moesten teams uitkomend voor de N.V.B., toch echt over een groene grasmat beschikken.

1919-1920

Gelukkig vonden onze toenmalige voorzitter, dhr. Verwey en dokter Stomps een terrein voor 1 jaar; een weideveld aan wat toen der tijd de Almelosestraat (nu Prins Bernhardlaan) was. Het veld lag op de hoek Prins Bernhardlaan - Oonksweg

1920-1924

In 1920 verhuisden de Geelzwarten wederom een keer naar de andere kant van Borne, namelijk naar een nieuw aangelegd voetbalveld aan de Deldensestraat, ter hoogte van de algemene begraafplaats. Dit terrein lag dus vlak achter waar nu het viaduct over de A1, A35 is aangelegd.

1924-1975

In 1924 vindt Borne een definitieve stek, als het terrein aan de Prins Hendrikstraat in gebruik wordt genomen. Velen zullen zich dit terrein nog goed voor de geest kunnen halen. Op deze locatie behaalde Borne grote successen en werd de accommodatie steeds verder uitgebreid. Zo kreeg het hoofdveld zit- en staantribunes en verlichting. Ook kregen ze hier een tweede terrein met kleedkamers. In 1968 kreeg de club hier een eigen clubhuis wat destijds uniek was voor een voetbalclub.

1975-20??

Helaas moest door woningbouw in 1975 dit terrein verlaten worden. BVV Borne ging over naar de huidige locatie sportpark ’t Wooldrik. In 1995 werd de accommodatie uitgebreid met een tribune met net als vroeger kleedkamers er onder.

In 2009 werd het hoofdveld van kunstgras voorzien en in 2010 kwamen er nieuwe kleedkamers. Het clubhuis de Stoep is in al die tijd verschillende keren uitgebreid en verbouwd, de huiskamer van onze club werd in 2019 compleet gerenoveerd.

Uit de oude doos (1940- 1945)

Uit de oude doos (1940- 1945)

Feestvieren kunnen we bij de BVV Borne, elk lustrum werd wel iets georganiseerd en bij de officiële jubilea werd er flink uitgepakt, de 30ste verjaardag van de club viel midden in de oorlog, waar het natuurlijk onmogelijk was om een feestje te bouwen, zie het volgende verslag. (uit de krant maart 1942)

In het seizoen 41/42 lukte het de Geelzwarten wederom het kampioenschap binnen te halen. Onderstaand verslag geeft een goede impressie van de belevenis van dit kampioenschap in oorlogstijd. Borne heeft na een succesvol seizoen weer op verdiende wijze het kampioenschap in de 2e klasse A binnengehaald.

Goede clubgeest, enthousiasme en wilskracht zijn enkele van de factoren die tot dit fraaie resultaat hebben geleid en die de nieuwe kampioenen ook in de komende promotiewedstrijden gevaarlijke tegenstanders zullen blijken te doen zijn. Borne bestond veertien dagen geleden 30 jaar. Wegens de huidige omstandigheden is van een feestelijke herdenking afgezien.

Het eerste elftal heeft echter thans zelf voor het mooiste geschenk gezorgd, dat de vereniging door ieder van harte zal zijn gegund. Wij wensen Borne van harte geluk en een toekomst, waarin nog tal van successen vele malen vreugde en voldoening in het Borne - kamp zullen brengen.

Weetjes

Tijdens de oorlogsjaren werd er “normaal” door gevoetbald.

In het seizoen 1939/1940 haalde Borne wederom een kampioenschap binnen. Tijdens dit jaar, het eerste van de tweede wereldoorlog, had de K.N.V.B. besloten over te gaan tot een noodcompetitie. Borne zat ingedeeld bij Wilhelminaschool, Almelo, Wierden, Rijssen V., Nijverdal, Golto en La Premiere. Op 14 april wordt het kampioenschap binnengehaald door middel van een stijlvolle 10-0 winst op Nijverdal

G.O.L.T.O – Grondig Oefenen Leidt Tot Overwinnen uit Hengelo wordt in 1956 opgenomen in de HVV Tubantia. 

In het seizoen 40 – 41 wordt Borne 2de achter Rigtersbleek, Dit jaar is het voor het eerst in competitie verband de Bornse Derby tegen NEO. NEO – Nomen Est Omen (de naam is een voorteken) werd in 1919 opgericht, tot 1923 heette het Borne Vooruit 1

In het seizoen 42 – 43 was het weer prijs, want wederom werd, ten koste van Hengelo en NEO, het kampioenschap binnengehaald. Nadat in dit seizoen 13 keer winst was behaald, 2 keer gelijk was gespeeld en waarin 3 wedstrijden werden verloren.

In het seizoen 43/44 is er wederom een kampioenschap voor Borne in de Oostelijke 2e klasse A. Door dit resultaat siert een foto van dit kampioensteam op 11 april 1944, het voorblad van het Twentsch Nieuwsblad op. Er moesten twee beslissings -wedstrijden tegen Hengelo aan te pas komen, voordat het kampioenschap binnen was.

De tweede wedstrijd, op het veld van Enschedese boys, zorgde voor een beslissing in deze klasse. Met 1-0 werd in een zeer matige vertoning gewonnen, middels een goal van de Bornse linksbinnen Eysing. Tijdens de promotie - wedstrijden om een plaats in de 1e klasse komt Borne uit tegen Be Quick (Zutphen) en Vitesse (Arnhem). Helaas gaan deze wedstrijden verloren.

In het seizoen 44 – 45 was het niet meer mogelijk om een competitie te spelen

3 april 1945 werd Borne bevrijd door het Dorset regiment, 3 dagen later op 6 april 1945 speelde BVV Borne een bevrijdingswedstrijd tegen de bevrijders

Uit de oude doos (1931)

Uit de oude doos (1931)

Ons clubblad “De B.V.V.er” werd geboren in maart 1931 bijna 90 jaar geleden en is beslist het oudste cluborgaan in de gemeente Borne.

Het was vanzelfsprekend dat de burgemeester ook een bijdrage moest leveren aan deze voor die tijd unieke gebeurtenis. P.A. Schaepman was van 1925 tot 1942 burgemeester van Borne. Hij was de opvolger van Burgemeester (Jonkheer) von Bönninghaussen die maar liefst 40 jaar burgemeester was geweest (1885 – 1925).

In deze eerste bijdrage ook een gedicht van de heer Hagreis (AJH) die toen al deel uitmaakte van het dagelijks bestuur en dat volhield tot 1975. De “B.V.V.er” was voor leden gratis, niet leden konden een abonnement nemen, kosten f 0,75 per jaar, er moest wel vooruit betaald worden.

(uit de BVVer maart 1931)

Met zeer veel genoegen voldoe ik aan een tot mij gericht verzoek, om in dit eerste nummer der “B.V.V.er” een paar woorden te schrijven. Velen zullen met mij dit eerste nummer met veel vreugde begroeten en een woord van lof mag m.i. het actieve bestuur der voetbalvereeniging “Borne” niet worden onthouden voor het genomen besluit om een eigen clubblad uit te geven.

Zeer zeker getuigt dit van moed, maar tevens van eene goede bestuursleiding, want wil m.i. een voetbalclub succes hebben “op ’t groene veld”, dan is naast de ontwikkeling van een goed en doordacht spel een goede leiding, doch vooral een goede clubgeest noodzakelijk en wanneer onder de leden , alsmede onder hen , die met de club medeleven ook buiten het voetbalveld eene goede verstandhouding heerscht, dan kunnen wedstrijden verloren worden en wel in zulke grote getale, dat degradatie etc. het gevolg er van is, in den loop den tijd zal echter een wederopbloei der club volgen.

Moge zij, die met de leiding der “B.V.V.er” belast worden, daarom goed doordrongen zijn van hun taak en laten zij, behalve verslagen van wedstrijden, ook op feiten der spelers wijzen, welke opmerkingen niet ten kwade, doch ten goede door de spelers moeten worden opgevat. Ten slotte wensch ik de “B.V.V.er” veel succes tot en moge het een welkome en trouwe vriend worden van menig voetballiefhebber in Borne Borne,

Maart 1931 SCHAEPMAN Burgemeester

Het gedicht van A(rend) J(an) Hagreis

Droom …………. Werkelijkheid

Eindelijk is ’t er van gekomen,

De “B.V.V.er” is nu daar

De verwachting van mijn droomen,

“Een eigen cluborgaan”, ’t is voor elkaar

Wat een schrijven, wat een wrijven,

Wat een werk voor ’t zoo ver was,

Nu valt er voor allen wat te schrijven,

Dus aan ’t werk met gezwinde pas.

Geel-Zwartjes! Nu geschreven en nu gestreden,

Kom vooruit eens, voetbalman

Het schrijven geldt voor alle leden,

Opdat de “B.V.V.er” bloeien kan

Borne 16.2.1931 A.J.H.

Uit de oude doos (1912)

Uit de oude doos (1912)

Het is 15 maart 1912, wanneer een stel vrienden de voetbalvereniging ‘Eendracht” oprichten. Het is op dat moment de enige voetbalvereniging binnen de Bornse gemeente grenzen.

Wel is er een aantal jaren eerder ook al actief gevoetbald door een club die luisterde naar de naam B.V.C. Deze club, die in 1905 het levenslicht zag, was eigenlijk de voorloper van de B.V.V. Borne. Ook zij speelden al in de vertrouwde geelzwarte kleuren. Wegens gebrek aan spelers moesten zij zich gedurende het seizoen 1911/1912 uit de competitie terugtrekken en hiermee viel gelijk het doek voor de B.V.C.

De overgebleven jongens gaven echter de moed niet op en in 1912 werd wederom een voetbalvereniging aangemeld onder de naam ‘de Eendracht’. Deze naam werd nog voor aanvang van de competitie omgedoopt in de B.V.V. Borne.

Bij het 20 jarig jubileum in 1932 werd daar het volgende over voorgedragen:

Toen onze club werd opgericht,

Deed ieder net als nu zijn plicht!

“Eendracht” was de naam onzer keuze

“Eendracht” hadden wij als leuze.

Op het fundament van de B.V.C.

Gingen wij met “Eendracht” toen in zee.

De bond vond echter ras,

De naam niet goed van pas,

Zij vond dat “Borne” beter was

NA 30 JAAR NOG STEEDS EEN GROOT SUCCES !!

NA 30 JAAR NOG STEEDS EEN GROOT SUCCES !!

Al 30 jaar is de compost en potgrond actie georganiseerd door BVV Borne een groot succes in Borne

Hoe het allemaal begon:

In november 1988 kwam Tonnie Schopman toen lid van de activiteiten commissie jeugd met het idee om een compost/potgrond actie te gaan houden, het idee had hij van een collega die bekend was met deze actie in Raalte. De eerste reactie van de mede commissieleden Michiel Hagreis, Willem Bartijn, Rudie Prigge en Jan van Dael was “met stront langs de deur, dat gaan we niet doen”. Tonnie en Jan zetten door en wisten de mede commissie leden te overtuigen dat deze actie een goed idee was om extra financiën voor het jeugd bestuur binnen te krijgen en hierdoor meer activiteiten voor de jeugd georganiseerd konden worden.

In maart 1989 werd begonnen met de voorbereiding om de actie in 1990 te starten. In januari zou de bestelling huis aan huis opgenomen worden en in maart zou het bij de klanten afgeleverd worden. Op die manier zat er voor de club geen risico aan vast dat er teveel of te weinig besteld zou worden. Opstart problemen Bij het aanvragen van de vergunning bleek dat zustervereniging NEO een soortgelijke actie te willen houden.

De gemeente nam het besluit dat beide vereniging de vergunning kregen. Dit leverde nogal wat strijd op. Neo vond dat zij recht op de actie had omdat zij als eerste de vergunning had aangevraagd. Ook de plaatselijke middenstand roerde zich en liet weten dat ze niet blij waren met de geplande compost en potgrond actie. Een boze brief van NEO volgde met daarin de vermelding dat de onderlinge samenwerking tussen de clubs wel eens onder druk zou komen te staan. De voorbereidingen gingen door en inmiddels hadden zich al veel leden aangemeld om te helpen met de verkoop langs de deur.

Om tot een compromis te komen stelde BVV Borne aan NEO voor om de actie gezamenlijk te houden, Borne op te delen tussen de clubs en de opbrengst na rato hulp te verdelen. NEO wou bedenktijd en meldde na een week dat ze niets zagen in een gezamenlijke actie en dat ze start klaar waren om de actie direct te beginnen. Dat BVV Borne ook klaar was voor de actie bleek op het moment van afmelding van NEO, want dezelfde avond nog gingen 80 leden direct de straat op om huis aan huis te verkopen, die avond alleen al werden er 500 zakken verkocht. Dat alle commotie niet ongemerkt voorbij ging bleek wel uit een artikel in de Tubantia destijds onder de kop “Het stinkt in Borne” . een mooi artikel en gratis reclame!

Hoe ging het verder

De eerste 15 jaar steeg het aantal verkochte zakken gestaag en al snel konden we het aantal niet meer op 1 dag bezorgen en werd besloten om op vrijdag en zaterdag de zakken bij de klanten te brengen. Vrijdags met de leden die vrij hadden of die er speciaal een snipperdag voor opnamen en zaterdags met alle leden die tijd had en wilde helpen. In de tien jaar daarna steeg de verkoop nog steeds. Het was onvoorstelbaar dat een actie als deze zo groot zou uitgroeien en we af en toe dachten “dit moet niet groter worden anders kunnen we het niet meer aan “

De afgelopen vijf jaar bleven we redelijk op hetzelfde aantal verkochte zakken, dit jaar zat er weer een stijging in. 30 jaar …wie had dat kunnen dromen… het is en blijft verbazingwekkend!! Zonder onze verkopers was het niet zo`n groot succes geweest. Alles hangt af van de mensen die langs de deuren gaan om de compost / potgrond te verkopen. De laatste jaren helpen de elftallen mee om wijken te lopen.

Genoemd mag worden dat Borne 3 en de JO- 17 dit jaar uitzonderlijk gescoord hebben en niet te vergeten een pluim voor de mensen die al 30 jaar huis aan huis verkopen, de klanten wachten ieder jaar weer op onze komst. Als er goed verkocht word dan moeten de zakken ook bezorgd worden. Er moeten auto’s , aanhangers, en busjes van bedrijven worden geregeld. De administratie en catering moeten in orde zijn. Al met al een heel geregel.

Maar wie de BVV Borne goed kent weet dat het een club is met veel vrijwilligers met hart voor de vereniging. Zo lukt het dus al 30 jaar lang Ik vind zelf de twee dagen wegbrengen de mooiste dagen. Je maakt dan van alles mee. Zaterdag aan het eind van de middag in het clubhuis , als we samen van een welverdiende stamppot genieten , komen de verhalen los. Zo word steevast elk jaar de naam van de inmiddels overleden Jan Efde genoemd, hij was de 80 al gepasseerd toen hij nog mee hielp in het compost/potgrond weekend.. Een echt clubicoon.

Compost/Potgrondactie 2020

Vanwege het Coronavirus was er twijfel over het wel of niet doorgaan van de actie. Met wat aanpassing in de organisatie, m.n. geen contant geld, hebben we risico’s voor onze klanten en onze leden tot het minimum proberen te beperken. Veel leden die met het vervoer hielpen en veel handen met name van de JO – 17 en JO-19, die er voor zorgden dat we op tijd (16.00 uur) zaterdagmiddag klaar waren.

Namens de commissie nogmaals hartelijk dank aan alle helpende handen. Vele handen maken licht werk !, Zonder jullie hadden we dit niet 30 jaar lang kunnen doen.

TOT VOLGEND JAAR.. Jan van Dael

Wedstrijden en trainingen tot nader order afgelast. Ook het Clubhuis is gesloten

Wedstrijden en trainingen tot nader order afgelast. Ook het Clubhuis is gesloten

Door de KNVB zijn alle competitie wedstrijden tot 1 april afgelast, ook adviseren ze de clubs om trainingen en bijeenkomsten niet door te laten gaan.

Het bestuur van BVV Borne volgt dit advies. Tot nader order gaan de trainingen niet door. Ook het clubhuis zal gesloten zijn. Begin volgende week gaan we de situatie opnieuw bekijken en zodra er meer nieuws is houden we u op de hoogte

Bericht KNVB

Amateurvoetbal

Alle wedstrijden van veld- en zaalvoetbalverenigingen gaan tot en met 31 maart niet door. Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB: “Wij adviseren alle amateurverenigingen om ook geen trainingen, oefenwedstrijden of andere grote bijeenkomsten te organiseren. We hopen op begrip voor dit lastige besluit en de medewerking van alle clubs om gezamenlijk de competities tot een goed einde te brengen. De komende periode gaan we nadenken over een goede oplossing voor ons amateurvoetbal.”

BVV Borne, Sportpark 't Wooldrik 't Wooldrik 6, 7621 AH Borne Clubhuis de Stoep, Telefoon 074-2663900, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.